เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง มอบหมายให้นางวิยะดา นารี

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายธงชัย  สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด
รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
มอบหมายให้นางวิยะดา  นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
จัดให้มีการสาธิตการสร้างบ่อเลี้ยงปลาหมอสามสายเลือดขนาดเล็ก
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 หลังจากได้เรียนรู้แล้ว
เกษตรกรจึงนำความรู้และวัสดุไปปฏิบัติในครัวเรือนของเกษตรกร เพื่อเป็นแหล่งอาหารต่อไป
ณ แปลงสาธิตของนายละม้าย  บุดดีเหมือน
เกษตรกรบ้านดงเรือง หมู่ที่ 1 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ธันวาคม 60 11:54:08