เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 นายอุทัย แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มอบพันธุ์แม่ไก่พร้อมไข่

วันที่  4  ธันวาคม  2560  เวลา 10.00 น. นายธงชัย  สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด
รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง มอบหมายให้นายอุทัย  แสงแก้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มอบพันธุ์แม่ไก่พร้อมไข่ ในโครงการ 9101
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560
จำนวน 750 ตัว ในพื้นที่ชุมชนดงเมืองแอม1และชุมชนดงเมืองแอม2 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง
 


 


 


 

4 ธันวาคม 60 15:50:02