เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการฯ เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายธงชัย  สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด
รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอ
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
โดยมี ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ  ขอดจันทึกเกษตรจังหวัดเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้
ณ. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
 


 


 


 

1 ธันวาคม 60 15:01:40