เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการฯ ร่วมเดินกระบวนแห่ในเทศกาลไหมส

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายธงชัย  สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด
รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอเขาสวนกวางร่วมเดินกระบวนแห่ในเทศกาลไหมสากล
ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาสวนกวาง
และนางรำจากกลุ่มสตรีอำเภอเขาสวนกวาง จำนวน 600 ราย เพื่อไปทำการแสดงในเทศกาลไหมสากล
 


 


 


 


 


 

 


 

  

 

1 ธันวาคม 60 14:46:41