เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอเขาสวนกวา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายธงชัย  สอดแสวง
เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เป็นประธานในการลงนามในสัญญายืมเงินระหว่างคณะกรรมการฯ
ชุมชน ทั้ง 6 ชุมชน กับคณะกรรมการกลุ่มต่างๆ ทั้ง 6 กลุ่ม
ตามโครงการ 9101 (ฟื้นฟู) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
 

 


 


 

                                                         นางสาวสุจิตตา  สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ : ภาพ/ข่าว

 

29 พฤศจิกายน 60 15:16:12