เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น คณะเจ้าหน้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ดำเนิน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น.
คณะเจ้าหน้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
ดำเนินการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีโครงการ 9101 (ฟื้นฟู) อำเภอเขาสวนกวาง
แก่ผู้จัดทำบัญชีโครงการฯ ทั้ง 6 ชุมชน 6 โครงการ
โดยมีนายธงชัย  สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เป็นประธาน เปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
 


 


 


 

                                        นางวิยะดา  นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ : ภาพ

                                                                                      นางสาวสุจิตตา  สีล้อม : ข่าว

28 พฤศจิกายน 60 15:34:27