เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ม

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายธงชัย  สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่ง
เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง มอบหมายให้นางวิยะดา  นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ออกเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ (กิจกรรมเพาะเห็ดฟางโรงเรือน)
แล้วนำความรู้ที่ได้มาประกอบอาชีพส่วนตัว สร้างอาหารและสร้างรายได้ให้ครัวเรือนได้อย่างพอเพียง
ณ หมู่ที่ 13 บ้านโนนราศรี ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 มกราคม 61 09:56:49