เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

วันที่ 13  พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.
นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด
รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมนายรุน์ รังษี นายอำเภอเขาสวนกวางและหัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมศึกษาดูงานการปลูกผักแบบ Organic และฟาร์มโคนม
ณ. ออร่าฟาร์ม  ติดถนนมิตรภาพ บ้านดงเรือง ตำบลคำม่วง
อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

14 พฤศจิกายน 60 15:02:29