เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  นายธงชัย  สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด
รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยข้าราชการ
พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมทอดกฐินอำเภอเขาสวนกวาง 
ณ วัดทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่


 

 

7 พฤศจิกายน 60 16:12:39