เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นายรุจ รังษี นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ โครงการ 9101 ตามรอยพ่อภายใต้ร่มพระบารมี

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายธงชัย  สอดแสวง
เกษตรอำเภอบ้านแฮดรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
โดยมีนายรุจ รังษี นายอำเภอเขาสวนกวางเ ป็นประธานประชุมคณะกรรมการ
โครงการ 9101 ตามรอยพ่อภายใต้ร่มพระบารมี
 เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 
อำเภอเขาสวนกวางมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 278 ครัวเรือน
ใน 5 ตำบล  27 หมู่บ้าน งบประมาณ 1,390,000 บาท
ณ.ห้องประชุม รอ.พนม พรหมพูล ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง ชั้น 2
 


 


 


                                  นางสาวแสงเดือน  ศรีสุพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ : ภาพ

                                                                    นางสาวสุจิตตา  สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ : ข่าว

13 กุมภาพันธ์ 62 09:57:58