เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เจ้าหน้าที่จากประมงจังหวัดขอนแก่น ได้นำพันธุ์ปลามาแจกจ่ายแก่เกษตรกรกลุ่มเศรษฐกิจพอพียง อำเภอเขาสวนก

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่จากประมงจังหวัดขอนแก่น
นำโดยนางสาวสุอารี ศรีโฮ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และคณะ
ได้นำพันธ์ุปลามาแจกจ่ายแก่เกษตรกรกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเขาสวนกวาง
  มีปลาดุกและปลาตะเพียน  จำนวน  600  ถุง และอาหารปลา จำนวน 200  กระสอบ
โดยมีนายวรพงษ์  ภูมิโสม เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานในการมอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกร
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
 


 


 


 

                                                        นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ : ภาพ/ข่าว

 

22 กันยายน 60 10:19:43