เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานตรวจติดตามและกำกับดูแลการดำเนิ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเขาสวนกวาง
เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานตรวจติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงาน
"โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน"
 นายอำเภอเขาสวนกวางได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานเป็นคณะทำงาน
ตรวจติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการในแต่ละชุมชน 
โดยมีนายวรพงษ์  ภูมิโสม เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เป็นผู้ชี้แจง
โครงการฯ
และการโอนเงินจากชุมชนไปกลุ่มรวมถึงการเบิกจ่ายค่าแรงให้ได้ถึง 50 % ในสิ้นเดือนนี้
ณ  ห้องประชุม รอ.พนม พรหมพูล ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง ชั้น 2


 


 


 

                                                              นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ

                                                             นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 
 

25 กรกฎาคม 60 11:38:32