เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง มอบหมายให้นายคุณากร จันทะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิ

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นายวรพงษ์  ภูมิโสม เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
มอบหมายให้นายคุณากร  จันทะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เข้าร่วมโครงการ"อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่" โดยมีนายยุทธพร  พิรุณสาร นายอำเภอเขาสวนกวาง
เปฺ็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทุกภาคส่วน
จัดบูทให้บริการแก่เกษตรกรชาวตำบลนางิ้ว และทางสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ก็ได้นำพันธุ์พืข เช่น ต้นมะละกอ,ต้นน้อยหน่า,ต้นกล้วยหอม,ต้นฝรั่ง มาแจกจ่ายให้เกษตรกร
เพื่อให้เกษตรกรได้นำไปปลูกกินเองโดยไม่ต้องซื้อ เป็นการลดรายจ่ายแก่ครัวเรือน
สถานที่จัดงาน ณ วัดบ้านนาง้อง บ้านนาง้อง หมู่ 2 ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

  

                                                                  นางสาวสุจิตตา  สีล้อม เจ้าพนักงานราชการ : ภาพ

                                                                            นางสาวสุจิตตา  สีล้อม เจ้าพนักงานราชการ    :  ข่าว

 

21 กรกฎาคม 60 16:32:45