เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นายปุณณรัตน์ สัตนาโค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ได้ออกพื้นที

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560  นายปณณรัตน์  สัตนาโค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ได้ออกพื้นที่นำแมลงช้างปีกใสไปปล่อยไร่มันสำปะหลัง ของเกษตรกร หมู่ 10
ตำบลดงเมือแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
เป็นการป้องกันศัตรูพืชที่มาทำลายต้นมันสำปะหลังของเกษตรกร 


 


 


 

                               นายปุณณรัตน์  สัตนาโค  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ :  ภาพ

                                                           นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

3 กรกฎาคม 60 16:10:58