เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เปิดการอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจร ปี 2560

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เปิดการอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจร ปี 2560
โดยมีนายคุณากร  จันทะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ในโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจร ปี 2560
มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 80 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 


 


 


 


 

                                             นายอุทัย  แสงแก้ว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ : ภาพ

                                                                     นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ : ข่าว

24 พฤษภาคม 60 10:19:04