เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเขาสวนกวาง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานโครงการวันถ่ายทอดความรู้ (Field

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560  เวลา 10.00 น. นายยุทธพร  พิรุณสาร  นายอำเภอเขาสวนกวาง
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการวันถ่ายทอดความรู้ (Field day)
โดยมีนายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เป็นผู้กล่าวรายงาน
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านป่าหวายนั่ง หมู่ 4
ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น โดยมีเจ้าหน้าที่จากกน่วยงานต่างๆ 
มาให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมงาน มีเกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) จำนวน 200 ราย
 


 


 


 


                                            นายอุทัย  แสงแก้ว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ : ภาพ

                                                                    นางสาวสุจิตตา  สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  : ข่าว

 

22 พฤษภาคม 60 11:05:03