เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ได้ร่วมกันต

วันที่ 22 มีนาคม 2560 นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ได้ร่วมกันต้อนรับ นางณัฐนรี แดงทนและนายเทพศักดิ์ ปากหวาน
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ
จากสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 7 จังหวัดขอนแก่น
เพื่อเข้าตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมพืชอาหาร
และพืชพลังงานทดแทน (กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยภาคเช้า ตรวจเอกสารการเบิก-จ่าย
การรับการจ่ายปัจจัยการผลิตตามโครงการฯ
และช่วงบ่ายออกพื้นที่ ติดตามศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
จำนวน 7 ชุด (วันที่ 22-23 มีนาคม 2560)
 


 


 


 


 


 


 


                                    นางสาวแสงเดือน  ศรีสุพัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                      นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

23 มีนาคม 60 14:51:49