เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นายวิศิษฏ์ นรสิงห์ ปลัดอาวุโสอำเภอเขาสวนกวาง รักษาราชการแทนนายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานเปิดงานสาธ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น.
นายวิศิษฏ์ นรสิงห์ ปลัดอาวุโสอำเภอเขาสวนกวาง
รักษาราชการแทนนายอำเภอเขาสวนกวาง
เป็นประธานเปิดงานสาธิตการไถกลบตอซังข้าว
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจร จังหวัดขอนแก่น
โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง กล่าวต้อนรับ
และนายวรพงษ์  ภูมิโสม  เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง กล่วมต้อนรับ
ณ แปลงนานายพิเชษฐ์  ตะโนนทอง
บ้านหนองกุง ม.5 ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 250 คน โดยมีหน่วยงานจากสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น
นำโดย นางเพ็ญศรี  เรืองแก้ว และคณะทำงาน จากสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น
(เจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้) ก็ได้นำน้ำหมักชีวภาพมาแจกจ่ายให้กับเกษตรกรด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

                                นายอุทัย  แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                       นางสาวสุจิตตา  สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 

 

20 กุมภาพันธ์ 60 09:24:36