เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นายวิศิษฏ์ นรสิงห์ ปลัดอาวุโสอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาสวนกวาง ออกหน่วยอำเภ

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
นายวิศิษฏ์  นรสิงห์ ปลัดอาวุโสอำเภอเขาสวนกวาง
รักษาราชการแทนนายอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ออกหน่วยอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่
ณ วัดยางคำ บ้านทุ่งบ่อ ตำบลเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
และมีหน่วยงานจากสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
นำโดย นายวรพงษ์  ภูมิโสม เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ก็ได้นำพันธุ์ผักและพันธุ์ไม้มาแจกจ่ายให้กับเกษตรกรผู้มาเข้าร่วมงาน

 

 

 

 

 

                                                             นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

                                                     

20 กุมภาพันธ์ 60 09:25:01