เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง คณะเจ้าหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ตั้งศูนย์บริการประชา

วันที่ 30 ธันวาคม 2559 นายวรพงษ์  ภูมิโสม เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมคณะเจ้าหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ตั้งศูนย์บริการประชาชนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มอบผลิตภัณฑ์ชุมชนแก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา
ในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง ให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ
ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ของอำเภอเขาสวนกวาง

 


 


 


 

 

 

                                      นางวิยะดา  นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                         นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

4 มกราคม 60 10:00:50