เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในอำเภ

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๙ น. นางสาวสุจิตตา  สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ
สังกัดสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น และนางดาวเรือง  บุดดีเหมือน
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อำเภอเขาสวนกวาง
ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เข้าร่วมกิจกรรม "เขาสวนกวาง สานพลังประชา-รัฐ ร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ"
จัดพิธีปล่อยปลาจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัว
ณ อ่างเก็บน้ำหนองขุมดิน ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
โดยมีนายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานในพิธีเปิด
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในอำเภอเขาสวนกวาง
ร่วมจัดกิจกรรม "เขาสวนกวาง สานพลังประชา-รัฐ ร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ"
ในการนี้จังหวัดขอนแก่นได้จัดพิธีปล่อยปลาพร้อมกัน ๒๖ อำเภอ รวมพันธุ์ปลา ๓,๕๐๐,๐๙๙ ตัว 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             นางสาวสุจิตตา  สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ   ภาพ  :  ข่าว

                                                       

 

 

30 พฤศจิกายน 59 13:19:41