เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม "งานวันลงแขกเกี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  เวลา 08.00 น.นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร อปท.ข้าราชการ
พนักงานของรัฐ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส.ร้อย อส.อ.เขาสวนกวางที่ 5
และ ร.ด.จิตอาสา ร่วมกิจกรรม "งานวันลงแขกลงแขกเกี่ยวข้าวรวมพลังภักดีถวายความดีเพื่อพ่อ"
ณ แปลงนาศูนย์ข้าวชุมชน บ.ห้วยยาง ม.5 ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง

 

 

 

 

 

 

 

                                                นายอุทัย  แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ : ภาพ

                                                                        นางสาวสุจิตตา  สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ : ข่าว

24 พฤศจิกายน 59 13:37:15