เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าชม และดูงาน กิจการด้านการเกษตร

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. นายยุทธพร  พิรุณสาร นายอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าชม และดูงาน กิจการด้านการเกษตรและด้านการปศุสัตว์
ณโชคประเสริฐฟาร์ม ที่ตำบบคำม่วงอำเภอเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การปลูกพืชผักกินใบ กินผล พริก  มะเขือต่างๆ หอมต้น ฯ
และการเลี้ยงสัตว์เช่น ฟาร์มโคนมที่ใหญ่ที่สุดของขอนแก่น และโคเนื้อ และโรงงานผลิตอาหารสัตว์

 

 

 

 

 

 

 

                                           นายอุทัย  แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ : ภาพ

                                                                    นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ : ข่าว

24 พฤศจิกายน 59 13:36:21