เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วย นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอเขาสวนกวางและคณะ

 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น.
นายยุทธพร  พิรุณสาร  นายอำเภอเขาสวนกวางพร้อมด้วย
นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
และคณะเจ้าหน้าที่จาก สนง.เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ได้เข้าร่วมโครงการลงแขกเกี่ยวข้าวในกิจกรรมทำนาใช้น้ำน้อย
ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ของชาวนา
บ้านห้วยยาง ม.5 ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
โดยมีเกษตรกรที่มาเข้าร่วมโครงการฯ
ให้ความร่วมมือเป็นจำนวนมาก 
ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีอีกกิจกรรมหนึ่งของชาวนา

 

 

 

 

 

                                              นายอุทัย  แสงแก้ว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  : ภาพ

                                                  นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ                     : ข่าว

17 พฤศจิกายน 59 11:31:58