เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร
ระดับอำเภอ จังหวัดขอนแก่น 
ครั้งที่ 1/2564 โดยมี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
เป็นประธาน ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 


 


                                                                                  นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 

25 พฤศจิกายน 64 16:27:26