เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ

 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2565
เพื่อพิจารณาโครงการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ในการผลิต

การแปรรูป การทำผลิตภัณฑ์ และท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำเภอเขาสวนกวาง จำนวน 4 กลุ่ม
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
 


 


 


                                                                      นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

24 พฤศจิกายน 64 09:13:15