เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 
ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอเขาสวนกวาง เพื่อชี้แจงและมอบหมายการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                           นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

22 พฤศจิกายน 64 16:27:32