เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมสัมมนาชี้แจงโครงการด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ย

 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
เข้าร่วมสัมมนาชี้แจงโครงการด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น ZOOM  Meeting ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 

                                                      นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

19 พฤศจิกายน 64 16:01:11