เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

กิจกรรม"งานวันลงแขกดำนาข้าว ปี2562"

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 จัดกิจกรรม"งานวันลงแขกดำนาข้าว ปี2562"...

ประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ครั้งที่ 2/2562...

ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกอำเภอเขาสวนกวาง

วันที่ 26 มิถันายน 2562 ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกอำเภอเขาสวนกวาง...

นายอำเภอเขาสวนกวางออกเยี่ยมกลุ่มผักบ้านดงบัง

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายอำเภอเขาสวนกวางออกเยี่ยมกลุ่มผักบ้านดงบัง...

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62...

ออกตรวจแปลงโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังฤดูกาลทำนาปี 2561/62 ตำบลนางิ้ว

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ออกตรวจแปลงโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังฤดูกาลทำนาปี 2561/62 ตำบลนางิ้ว...

ออกตรวจแปลงโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังฤดูกาลทำนาปี 2561/62 ตำบลเขาสวนกวาง

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ออกตรวจแปลงโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังฤดูกาลทำนาปี 2561/62 ตำบลเขาสวนกวาง...

ออกตรวจแปลงโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังฤดูกาลทำนาปี 2561/62 ตำบลโนนสมบูรณ์

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ออกตรวจแปลงโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังฤดูกาลทำนาปี 2561/62 ตำบลโนนสมบูรณ์...

ออกตวรจแปลงตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังฤดูกาลทำนา ปี 2561/62 ตำบลดงเมืองแอม

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ออกตวรจแปลงตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังฤดูกาลทำนา ปี 2561/62 ตำบลดงเมืองแอม...

สัมมนารวมพลคนคนแปลงใหญ่และสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลือนศูนย์เรียนรู้การเพิ่

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 สัมมนารวมพลคนคนแปลงใหญ่และสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลือนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเ...