เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนพฤษภาคม ปี 2563

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนพฤษภาคม ปี 2563...

ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น.ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)...

เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเขาสวนกวาง (ศปก.อ.ขสก.)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเขาสวนกวาง (ศปก.อ.ขสก.)...

มอบไข่ไก่ใส่ตู้ปันสุข ในโครงการตู้อาหารสำหรับแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ (Food pantry)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มอบไข่ไก่ใส่ตู้ปันสุข ในโครงการตู้อาหารสำหรับแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ (Food pantry) ...

ให้บริการรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562/63

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ให้บริการรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562/63...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนเมษายน ปี 2563

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนเมษายน ปี 2563...

เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และผลการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบา

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และผลการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Cov...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนเมษายน 2563

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนเมษายน ป2563...

ร่วมประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ร่วมประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร...

ร่วมเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเ

วันที่ 28 เมษายน 2563 ร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 2.1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ...