เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

เข้าร่วมพิธี มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เข้าร่วมพิธีมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนพฤษภาคม ปี 2563 ครั้งที่ 2

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนพฤษภาคมปี 2563 ครั้งที่ 2...

ร่วมต้อนรับ นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. ร่วมต้อนรับ นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ...

เข้าร่วมโครงการ Kick off "เขาสวนกวางมีรัก ปลูกผักกินเอง เติมน้ำ เติมบุญ จากวัดสู่ชุมชน"

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เข้าร่วมโครงการ Kick off "เขาสวนกวางมีรัก ปลูกผักกินเอง เติมน้ำ เติมบุญ จากวัดสู่ชุมชน" สู้ภัย Covid-19 ...

เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤษภาคม 2563

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤษภาคม 2563...

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดขอนแก่น...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนพฤษภาคม ปี 2563

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนพฤษภาคม ปี 2563...

ประชุมกลุ่มแปลงใหญ่เห็ด ปี 2562

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ประชุมกลุ่มแปลงใหญ่เห็ด ปี 2562 ...

เข้าร่วมประชุมการจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการด้านการท่องเที่ยวอำเภอเขาสวนกวาง

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 น. เข้าร่วมประชุมการจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการด้านการท่องเที่ยวอำเภอเขาสวนกวาง...

ลงพื้นที่ตรวจการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. ลงพื้นที่ตรวจการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง...