เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประชุมคณะกรรมการ ศพก.เขาสว

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประชุมคณะกรรมการ ศพก.เขาสวนกวาง...

นายอุทัยแสง แก้ว และนางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมฝึกอบรมเกษตรกร โคร

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายอุทัยแสง แก้ว และนางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมฝึกอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใ...

นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานเปิดโครงการเสริม

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศ...

นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามโครงการเลี้ยงปลาหมอสามสายเลือด ชุมชนคำม่วง

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามโครงการเลี้ยงปลาหมอสามสายเลือด ชุมชนคำม่วง ตำบลคำม่วง...

นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมเปิดตลาดประชารัฐท้องถิ

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมเปิดตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ...

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อ

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ ศาลาวัดบัวระพา หมู่ที่ 11 บ้านคำนางปุ่ม ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น...

นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง มอบหมายให้นางวิยะดา นารี

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ แปลงสาธิตของนายละม้าย บุดดีเหมือน เกษตรกรบ้านดงเรือง หมู่ที่ 1 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น...

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 นายอุทัย แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มอบพันธุ์แม่ไก่พร้อมไข่

นายอุทัย แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มอบพันธุ์แม่ไก่พร้อมไข่ ในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการ...

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นายอุทัย แสงแก้ว นักวิชาการชำนาญการ ได้นำอาหารปลาและอาหารไก่ไปแจกจ่ายเกษตรที่

นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการฯ มอบหมายให้ นายอุทัย แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำอาหารปลาและอาหารไก่ไปแจกจ่ายเกษตรกรผู้ปร...

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการฯ เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำ

นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ณ ห้องสำนักงานเกษตรจังหวัด...