เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอเขาสวนกวา

นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานในการลงนามในสัญญายืมเงินระหว่างคณะกรรมการฯ ...

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น คณะเจ้าหน้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ดำเนิน

คณะเจ้าหน้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นดำเนินการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีโครงการ 9101 (ฟื้นฟู) อำเภอเขาสวนกวาง...

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ม

วันที 16 พฤศจิกายน 2560 ณ หมู่ที่ 13 บ้านโนนราศรี ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น...

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมนายรุน์ รังษี นายอำเภอเขาสวนกวางและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมศึกษาดูงานการป...

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

ณ วัดทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น...

นายรุจ รังษี นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ โครงการ 9101 ตามรอยพ่อภายใต้ร่มพระบารมี

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นายรุจ รังษี นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ โครงการ 9101 ตามรอยพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด...

เจ้าหน้าที่จากประมงจังหวัดขอนแก่น ได้นำพันธุ์ปลามาแจกจ่ายแก่เกษตรกรกลุ่มเศรษฐกิจพอพียง อำเภอเขาสวนก

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่จากประมงจังหวัดขอนแก่น นำโดยนางสาวสุอารี ศรีโฮ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงานและคณะ ได้นำพันธ์ุปลามาแจกจ่ายแก่เก...

นายวิศิษฏ์ นรสิงห์ ปลัดอาวุโสอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานเปิด "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายวิศิษฏ์ นรสิงห์ ปลัดอาวุโสอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานเปิด "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒ...

นายวิศิษฏ์ นรสิงห์ ปลัดอาวุโสอำเภอเขาสวนกวาง รักษาราชการแทนนายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานเปิดงานสาธ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นายวิศิษฏ์ นรสิงห์ ปลัดอาวุโสอำเภอเขาสวนกวาง รักษาราชการแทนนายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานเปิดงานสาธิตการไถกลบตอ...

นายวิศิษฏ์ นรสิงห์ ปลัดอาวุโสอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาสวนกวาง ออกหน่วยอำเภ

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิศิษฏ์ นรสิงห์ ปลัดอาวุโสอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ออกหน่วยอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ณ วัดยางคำ...