เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2564

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2564...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงสัญญาจัดทำโรงพยาบาลสนาม และเปิดโรงพยาบาลสนาม

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงสัญญาจัดทำโรงพยาบาลสนาม และเปิดโรงพยาบาลสนาม...

จัดอบรมเกษตรกร สอนการทำบัญชีโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และ เชื่อมโยงตลาด

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 จัดอบรมเกษตรกร สอนการทำบัญชีโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด...

ประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ...

กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาโรงพยาบาลสนามอำเภอเขาสวนกวาง

วันที่ 29 กรกฎาค 2564 กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาโรงพยาบาลสนามอำเภอเขาสวนกวาง...

จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี”

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” ...

เข้าร่วมประชุมชี้แจง คณะผู้ตวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะผู้ตวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์...

จัดจัดกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 จัดกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่...

เข้าร่วมรับฟังการนิเทศงาน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เข้าร่วมรับฟังการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการ1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ...