เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

เข้าร่วมอบรม การใช้งานระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร การใช้ application farmbook

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร การใช้application farmbook ...

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี...

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ...

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการดำเนินงานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) และศูนย์จัดก

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการดำเนินงานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ...

มอบต้นไม้ให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก.อำเภอเขาสวนกวาง

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 มอบต้นไม้ให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก.อำเภอเขาสวนกวาง...

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก" ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก" ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ...

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพะรชนมพรรษาสมเด็จนางนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินินาถ

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพะรชนมพรรษาสมเด็จนางนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...

ทัศนศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ทัศนศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ...

ร่วมมอบปัจจัย การผลิต (ด้านการประมง) ให้เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2563

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ร่วมมอบปัจจัยการผลิต (ด้านการประมง) ให้เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2563 ...

เข้าร่วมประชุม โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน ...