เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

วันที่ 27 มีนาคม 2561 จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน...

มอบท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2561

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. มอบท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2561...

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

วันที่ 20 มีนาคม 2561 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561...

โครงการอำเภอเขาสวนกวางยิ้ม...เคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 16 มีนาคม 2561 เข้าร่วมโครงการอำเภอเขาสวนกวางยิ้ม...เคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2561...

ประชุมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น.ประชุมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร...

จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

วันที่ 15 มีนาคม 2561 จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน...

สัมมนาโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

วันที่ 13-14 มีนาคม 2561 สัมมนาโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน...

จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

วันที่ 13 มีนาคม 2561 จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน...

จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ม.3 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง

วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน หมู่ 3 ตำบลโนนสมบูรณ์ ...

จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตำบลนางิ้ว

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตำบลนางิ้ว ...