เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเขาสวนกวางติดต่อหาตลาดข้าว GAP และผัก GAP

วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเขาสวนกวางติดต่อหาตลาดข้าว GAP และผัก GAP...

ประนอมหนี้สินเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.)

วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.ประนอมหนี้สินเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.)...

ประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 ครั้งที่ 2

วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 2...

รับมอบพันธุ์ข้าวเหนียว กข.6 จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น

วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น.รับมอบพันธุ์ข้าวเหนียว กข.6 จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น...

จัดอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)

วันที่ 10 เมษายน 2561 จัดอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการบริหารศัตรูข้าว ครั้งท...

ติดตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตร แก่ผู้ประสบอุทกภัย ปี

วันที่ 5 เมษายน 2561 ติดตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตร แก่ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560...

ติดตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตร แก่ผู้ประสบอุทกภัย ป

วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น.ติดตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตร แก่ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560...

ประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 ครั้งที่ 1

วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.ประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 ครั้งที่ 1...

อบรมการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน(IPM)

วันที่ 30 มีนาคม 2561 อบรมการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน(IPM)...

ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561

วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561...