เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

จัดเวทีประชาคมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ครั้งที่ 1 ชุมชนคำม่วง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น.จัดเวทีประชาคมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ครั้งที่ 1 ชุมชนคำม่วง...

จัดเวทีประชาคมโครงการ สร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ครั้งที่ 1 ชุมชนดงเมืองแอม 1

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.จัดเวทีประชาคมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ครั้งที่ 1 ชุมชนดงเมืองแอม 1...

จัดเวทีประชาคมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ครั้งที่ 1 ชุมชนเขาสวนกวาง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.จัดเวทีประชาคมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ครั้งที่ 1 ชุมชนเขาสวนกวาง...

รับมอบพันธ์ุปลาจากเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.รับมอบพันธ์ุปลาจากเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดขอนแก่น...

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ...

จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตมันสำปะหลัง

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตมันสำปะหลัง...

พิธีเปิด 1Day Trip in KKC วันเดียวเที่ยวเมืองขอนแก่น

วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. พิธีเปิด 1Day Trip in KKC วันเดียวเที่ยวเมืองขอนแก่นและถนนวัฒนธรรมไหมมัดหมี่วิถีชุมชนบ้านดงบัง...

ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 2

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 2...

ผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา...

ปล่อยแตนเบียน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น.ปล่อยแตนเบียน...