เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

อบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร วันที่ 2 ของรุ่นที่ 1 ชุมชนโนนสมบูรณ์

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 อบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร วันที่ 2 ของรุ่นที่ 1 ชุมชนโนนสมบูรณ์ ...

อบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร วันที่ 2 ของรุ่นที่ 1 ชุมชนนางิ้ว

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 อบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร วันที่ 2 ของรุ่นที่ 1 ชุมชนนางิ้ว...

เปิดการอบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร วันแรก ของรุ่นที่ 1 ชุมชนโนนสมบูรณ์

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. เปิดการอบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร วันแรก ของรุ่นที่ 1 ชุมชนโนนสมบูรณ์...

เปิดการอบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนนางิ้ว

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. เปิดการอบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนนางิ้ว...

ต้อนรับคณะคิดตามโครงการตามพระราชดำริ ในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ต้อนรับคณะคิดตามโครงการตามพระราชดำริ ในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี...

ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561 ครั้งที่ 1

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น.ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561 ครั้งที่ 1...

จัดเวทีประชาคมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ครั้งที่ 1 ชุมชนโนนสมบูรณ์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.จัดเวทีประชาคมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ครั้งที่ 1 ชุมชนโนนสมบูรณ์...

จัดเวทีประชาคมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ครั้งที่ 1 ชุมชนนางิ้ว

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น.จัดเวทีประชาคมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ครั้งที่ 1 ชุมชนนางิ้ว...

จัดเวทีประชาคมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ครั้งที่ 1 ชุมชนดงเมืองแอม 2

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 จัดเวทีประชาคมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ครั้งที่ 1 ชุมชนดงเมืองแอม 2...

มอบปัจจัยการผลิตโครงการแปลงใหญ่(อ้อย) ปี 2561

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 มอบปัจจัยการผลิตโครงการแปลงใหญ่(อ้อย) ปี 2561...