เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

สัมภาษณ์เกษตกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 17 กันยายน 2563 สัมภาษณ์เกษตกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่...

จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 16 กันยายน 2563 จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่...

ลงพื้นที่ตรวจสวนลำไย และตรวจพื้นที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 15 กันยายน 2563 ลงพื้นที่ตรวจสวนลำไย และตรวจพื้นที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่...

ออกเยี่ยมคู่เสี่ยว โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

วันที่ 14 กันยายน 2563 ออกเยี่ยมคู่เสี่ยว โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น...

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"รวมพลคนแปลงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น" ปี 2563

วันที่ 10 กันยายน 2563 เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"รวมพลคนแปลงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น" ปี 2563 ...

เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเกษตรอำเภอ รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 9 กันยายน 2563เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเกษตรอำเภอ รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563...

ร่วมงาน ตลาดริมทาง ถนนไก่ย่างเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 กันยายน 2563 ร่วมงาน ตลาดริมทาง ถนนไก่ย่างเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น...

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ คัดเลือก ข้าราชการดีเด่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ คัดเลือก ข้าราชการดีเด่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563...

เข้าร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เข้าร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ...

เข้าร่วมโครงการปลูกผักพระราชทาน จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จักรพันธุ์เพ็ญศิริ

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เข้าร่วมโครงการปลูกผักพระราชทาน จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จักรพันธุ์เพ็ญศิริ...