เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

ประชุมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ประชุมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ...

เข้าร่วมกิจกรรม KICK OFF การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี 2563

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เข้าร่วมกิจกรรม KICK OFF การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี 2563 ...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนมิถุนายน ปี 2563

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนมิถุนายน ปี 2563...

มอบไตรโคเดอร์ม่าเพื่อป้องกันโรครากเน่าหัวเน่ามันสำปะหลัง

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น.มอบไตรโคเดอร์ม่าเพื่อป้องกันโรครากเน่าหัวเน่ามันสำปะหลัง ...

ร่วมกิจกรรม เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา โมเดล "ใส่ชุดม่อฮ่อม ห่อกับข้าวใส่ตะกร้า แบกจอบเสียมปลูก

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 นร่วมกิจกรรม เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา โมเดล ...

ลงพื้นที่สำรวจ แปลงมันสำปะหลัง ที่เป็นโรคโคนเน่า-หัวเน่ามันสำปะหลัง

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ลงพื้นที่สำรวจแปลงมันสำปะหลัง ที่เป็นโรคโคนเน่า-หัวเน่ามันสำปะหลัง ...

ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกข้าวในแปลงนา เพื่อสร้างแหล่งอาหารให้กับนักเรียน

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกข้าวในแปลงนา เพื่อสร้างแหล่งอาหารให้กับนักเรียน...

ประชุมเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนมิถุนายน ปี 2563

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนมิถุนายน ปี 2563 ...

ชี้แจงการดำเนินงาน การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ให้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ชี้แจงการดำเนินงานการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ให้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)...

จัดกระบวนการการเรียนรู้ ให้กับเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 2

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 จัดกระบวนการการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 2 ...