เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

ติดตามการระบาดของโรคไหม้มันสำปะหลัง ตำบลนางิ้ว

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ติดตามการระบาดของโรคไหม้มันสำปะหลัง ตำบลนางิ้ว...

จัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพด หลังฤดูทำนา ปี 2561/2

วันที่ 14 ตุลาคม 2561 จัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561/2562 ตำบลนางิ้ว...

จัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561/25

วันที่ 14 ตุลาคม 2561 จัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561/2562 ต.ดงเมืองแอม ...

จัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพด หลังฤดูทำนา ปี 2561/2

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 จัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561/2562 ต.โนนสมบูรณ์...

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมราชนาถบพิตร...

ประชุม ประจำเดือนตุลาคม ปี 2561 ครั้งที่ 1

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ประชุม ประจำเดือนตุลาคม ปี 2561 ครั้งที่ 1 ...

ติดตามการระบาดของโรคไหม้มันสำปะหลัง ตำบลดงเมืองแอม

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ติดตามการระบาดของโรคไหม้มันสำปะหลัง ตำบลดงเมืองแอม...

ติดตามการระบาดของโรคไหม้มันสำปะหลัง ตำบลดงเมืองแอม

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ติดตามการระบาดของโรคไหม้มันสำปะหลัง ตำบลดงเมืองแอม...

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม ...

งานเลี้ยงเกษียณและทำบุญสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

วันที่ 25 กันยายน 2561 งานเลี้ยงเกษียณและทำบุญสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง...