เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

การอบรมตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐพอเพียง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 การอบรมตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐพอเพียง...

ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ครั้งที่ 1

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ครั้งที่ 1...

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวด การคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ปี 2561 สาขาอาชีพทำ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวด การคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ปี 2561 สาขาอาชีพทำไร่ ระดับประเทศ...

เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทาง การใช้ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการใช้ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร ...

จัดประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 จัดประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561/2562...

ออกสำรวจพื้นที่การระบาดของโรคมันสำปะหลัง ตำบลนางิ้ว

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ออกสำรวจพื้นที่การระบาดของโรคมันสำปะหลัง ตำบลนางิ้ว...

ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเขาสวนกวาง

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเขาสวนกวาง...

ร่วมตักบาตพระสงฆ์ และพิธีวางพวงมาลา ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณพระบาทสมเ

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ร่วมตักบาตพระสงฆ์ และพิธีวางพวงมาลา ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าจ้าอยู่หัว ...

นายรุจน์ รังษี นายอำเภอเขาสวนกวาง ออกเยี่ยมและติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายรุจน์ รังษี นายอำเภอเขาสวนกวาง ออกเยี่ยมและติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ...

ประชุมแปลงใหญ่เห็ด

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ประชุมแปลงใหญ่เห็ด...