เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมเปิดตลาดประชารัฐท้องถิ

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมเปิดตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ...

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อ

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ ศาลาวัดบัวระพา หมู่ที่ 11 บ้านคำนางปุ่ม ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น...

นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง มอบหมายให้นางวิยะดา นารี

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ แปลงสาธิตของนายละม้าย บุดดีเหมือน เกษตรกรบ้านดงเรือง หมู่ที่ 1 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น...

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 นายอุทัย แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มอบพันธุ์แม่ไก่พร้อมไข่

นายอุทัย แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มอบพันธุ์แม่ไก่พร้อมไข่ ในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการ...

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นายอุทัย แสงแก้ว นักวิชาการชำนาญการ ได้นำอาหารปลาและอาหารไก่ไปแจกจ่ายเกษตรที่

นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการฯ มอบหมายให้ นายอุทัย แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำอาหารปลาและอาหารไก่ไปแจกจ่ายเกษตรกรผู้ปร...

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการฯ เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำ

นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ณ ห้องสำนักงานเกษตรจังหวัด...

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการฯ ร่วมเดินกระบวนแห่ในเทศกาลไหมส

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการฯ ร่วมเดินกระบวนแห่ในเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น...

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอเขาสวนกวา

นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานในการลงนามในสัญญายืมเงินระหว่างคณะกรรมการฯ ...

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น คณะเจ้าหน้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ดำเนิน

คณะเจ้าหน้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นดำเนินการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีโครงการ 9101 (ฟื้นฟู) อำเภอเขาสวนกวาง...

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ม

วันที 16 พฤศจิกายน 2560 ณ หมู่ที่ 13 บ้านโนนราศรี ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น...