เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

นายอุทัย แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประมเินศักยภาพและแผนวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปกล

วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น.นายอุทัย แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประเมินศักยภาพและแผนวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปกล้วยบ้านหนองแวงเร...

นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งฯ ประชุมเจ้าหน้าที่ส

วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 14.30 น.นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งฯ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภ...

นายอุทัย แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจประเมินการคัดเลือกกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านยอดเ

วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอุทัย แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจประเมินคัดเลือกกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมเข้ารับรางวัล ประ...

นายอุทัย แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเดินขบวนแห่ในงานประเพณีเทศกาลงานไก่ย่างและบ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 นายอุทัย แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเดินขบวนแห่ในงานประเพณีเทศกาลงานไก่ย่างและบุญกุ้มข้าวใหญ่ประจำปี 256...

นายอุทัย แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ทำการก่อกุ้มข้าวใหญ่และอาสาสมัครเกษตร ทำการก่อกุ

วันที่ 6 มกราคม 2561 นายอุทัย แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ทำการก่อกุ้มข้าวใหญ่ ในงานเทศกาลงานไก่ย่างอำเภอเขาสวนกวาง ปี 2561...

นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ​ ออกเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 9101 ภายใต้

วันที่ 4 มกราคม 2561 นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการออกเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 9101 ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตร...

นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประชุมคณะกรรมการ ศพก.เขาสว

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประชุมคณะกรรมการ ศพก.เขาสวนกวาง...

นายอุทัยแสง แก้ว และนางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมฝึกอบรมเกษตรกร โคร

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายอุทัยแสง แก้ว และนางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมฝึกอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใ...

นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานเปิดโครงการเสริม

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศ...

นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามโครงการเลี้ยงปลาหมอสามสายเลือด ชุมชนคำม่วง

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามโครงการเลี้ยงปลาหมอสามสายเลือด ชุมชนคำม่วง ตำบลคำม่วง...