เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

รับปัจจัยก้อนเห็ดนางฟ้าภูฐาน กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 6 กันยายน 2561 รับปัจจัยก้อนเห็ดนางฟ้าภูฐาน กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง...

ประชุมประจำเดือน กันยายน 2561 ครั้งที่ 1

วันที่ 5 กันยายน 2561 ประชุมประจำเดือน กันยายน 2561 ครั้งที่ 1...

ลงนามทำสัญญายืมเงินระหว่างชุมชนกับกลุ่ม ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ลงนามทำสัญญายืมเงินระหว่างชุมชนกับกลุ่ม ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย...

ประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขาพืชไร่ (มันสำปะหลัง) ระดับเขต ปี 2561

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขาพืชไร่ (มันสำปะหลัง) ระดับเขต ปี 2561...

เตรียมความพร้อมในการประกวด การคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ปี 2561 สาขาอาชีพทำไร่ ระดับเข

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เตรียมความพร้อมในการประกวด การคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ปี 2561 สาขาอาชีพทำไร่ ระดับเขต...

ประชุมคณะกรรมการทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร ระดับอำเภอ (Operation T

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร ระดับอำเภอ (Operation Team : OT)...

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ส่วนอำเภอเขาสวนกว

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ส่วนอำเภอเขาสวนกวาง...

ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2561

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2561...

ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ...

ติดตามแปลงต้นแบบปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสม

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรติดตามแปลงต้นแบบปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสม...