เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

พิธีเปิดงานเทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวางและประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2562

วันที่ 13 มกราคม 2562 พิธีเปิดงานเทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวางและประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2562...

อบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2562

วันที่ 10 มกราคม 2562 อบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2562...

อบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 8 มกราคม 2562 อบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2562...

ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอำเภอ

วันที่ 7 มกราคม 2562 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอำเภอ ...

อบรมเกษตรกรประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 อบรมเกษตรกรประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน...

ทำข่าวประชาสัมพันธ์"ท้าลม ชมดอกไม้บาน บนสะพาน Sky Walk"

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ทำข่าวประชาสัมพันธ์"ท้าลม ชมดอกไม้บาน บนสะพาน Sky Walk"...

ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมวาดแปลงเกษตรกร

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมวาดแปลงเกษตรกร...

ประชุมประจำสัปดาห์ (DW) เดือนธันวาคม 2561 ครั้งที่ 2

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ประชุมประจำสัปดาห์ (DW)เดือนธันวาคม 2561 ครั้งที่ 2...

ประชุมประจำสัปดาห์ (DW) เดือนธันวาคม 2561 ครั้งที่ 1

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ประชุมประจำสัปดาห์ (DW) เดือนธันวาคม 2561 ครั้งที่ 1...

จัดอบรมเกษตรกรและจัดงานสาธิต โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. จัดอบรมเกษตรกรและจัดงานสาธิต โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา...