เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

โครงการอำเภอเขาสวนกวางยิ้ม...เคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 31 มกราคม 2561 โครงการอำเภอเขาสวนกวางยิ้ม...เคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2561...

จัดเวทีเรียนรู้พัฒนาเกษตรกรศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน ปี 2561

วันที่ 30 มกราคม 2561 จัดเวทีเรียนรู้พัฒนาเกษตรกรศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน ปี 2561...

เจ้าหน้าที่ตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้มาตรวจการทำบัญชีโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟ

วันที่ 29 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้มาตรวจการทำบัญชีโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูฯ...

ว่าที่ร้อยตรี สอิสร์ โบราณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมคณะนิเทศงาน สาย 3

วันที่ 25 มกราคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สอิสร์ โบราณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมคณะนิเทศงาน สาย 3...

นางสาวสุนันนทา หมื่นแก้วณภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดอบร

วันที่ 24 มกราคม 2561 นางสาวสุนันนทา หมื่นแก้วณภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดอบรมโรงเรียนเกษตรกรการผลิตข้าวอ...

นางสาวสุนันนทา หมื่นแก้วณภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการฯ จัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่ง

วันที่ 23 มกราคม 2561 นางสาวสุนันนทา หมื่นแก้วณภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการฯ จัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นา...

นางสาวสุนันนทา หมื่นแก้วณภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการฯ เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มศ

วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.นางสาวสุนันนทา หมื่นแก้วณภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการฯ เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพศูนยืเรีย...

นางสาวสุนันนทา หมื่นแก้วณภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการฯ เข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 18 มกราคม 2561 นางสาวสุนันนทา หมื่นแก้วณภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการฯ เข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนิน...

นายอุทัย แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภ

วันที่ 18 มกราคม 2561 นายอุทัย แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ...

นางสาวสุนันนทา หมื่นแก้วณภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการฯ เปิดการอบรมโครงการระบบส่งเ

วันที่ 17 มกราคม 2561 นางสาวสุนันนทา หมื่นแก้วณภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการฯ เปิดการอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (อ้อยโรง...