เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมวาดแปลงเกษตรกร

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมวาดแปลงเกษตรกร...

ประชุมประจำสัปดาห์ (DW) เดือนธันวาคม 2561 ครั้งที่ 2

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ประชุมประจำสัปดาห์ (DW)เดือนธันวาคม 2561 ครั้งที่ 2...

ประชุมประจำสัปดาห์ (DW) เดือนธันวาคม 2561 ครั้งที่ 1

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ประชุมประจำสัปดาห์ (DW) เดือนธันวาคม 2561 ครั้งที่ 1...

จัดอบรมเกษตรกรและจัดงานสาธิต โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. จัดอบรมเกษตรกรและจัดงานสาธิต โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา...

กิจกรรมปั่นจักรยาน " Bike อุ่นไอรัก"

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น.กิจกรรมปั่นจักรยาน " Bike อุ่นไอรัก"...

ประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564) ตำบลคำม่วง

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564) ตำบลคำม่วง...

คัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น สาขาพืชไร่ (มันสำปะหลัง) ระดับประเทศ ปี 2562

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 คัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น สาขาพืชไร่ (มันสำปะหลัง) ระดับประเทศ ปี 2562...

สาธิตการเก็บตัวอย่างดินเพื่อตรวจวิเคราะห์

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 สาธิตการเก็บตัวอย่างดินเพื่อตรวจวิเคราะห์...

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาพืชไร่ (มันสำปะหลัง) ระดับประทศ ประจำปี 2562

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาพืชไร่ (มันสำปะหลัง) ระดับประทศ ประจำปี 2562...

ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ปี 2561 ครั้งที่ 2

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ปี 2561 ครั้งที่ 2...