เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

รับมอบพันธุ์ข้าวเหนียว กข.6 จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น

วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น.รับมอบพันธุ์ข้าวเหนียว กข.6 จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น...

จัดอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)

วันที่ 10 เมษายน 2561 จัดอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการบริหารศัตรูข้าว ครั้งท...

ติดตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตร แก่ผู้ประสบอุทกภัย ปี

วันที่ 5 เมษายน 2561 ติดตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตร แก่ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560...

ติดตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตร แก่ผู้ประสบอุทกภัย ป

วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น.ติดตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตร แก่ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560...

ประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 ครั้งที่ 1

วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.ประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 ครั้งที่ 1...

อบรมการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน(IPM)

วันที่ 30 มีนาคม 2561 อบรมการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน(IPM)...

ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561

วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561...

จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

วันที่ 27 มีนาคม 2561 จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน...

มอบท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2561

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. มอบท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2561...

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

วันที่ 20 มีนาคม 2561 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561...