เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนเมษายน 2562 ครั้งที่ 2

วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนเมษายน 2562 ครั้งที่ 2...

สุ่มวัดผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วันที่ 19 เมษายน 2562 สุ่มวัดผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์...

รดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

วันที่ 11 เมษายน 2562 รดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์...

รับมอบพันธุ์ข้าวโครงการนาแปลงใหญ่

วันที่ 5 เมษายน 2562 รับมอบพันธุ์ข้าวโครงการนาแปลงใหญ่...

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.)

วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.)...

ตรวจวิเคราะห์ดินสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (เครือข่าย)

วันที่ 3 เมษายน 2562 ตรวจวิเคราะห์ดินสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (เครือข่าย)...

ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนเมษายน ปี 2562 ครั้งที่ 1

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น.ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนเมษายน ปี 2562 ครั้งที่ 1...

ประเมินตัวชี้วัด จากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ประเมินตัวชี้วัด จากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น...

ศึกษาดูงาน "กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปันบุญ"

วันที่ 1 เมษายน 2562 ศึกษาดูงาน "กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปันบุญ"...

พิธีเปิดโครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น.พิธีเปิดโครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า...