เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

เข้าร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เข้าร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า...

เข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมศักยภาพสตรีเขาสวนกวางสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย"

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมศักยภาพสตรีเขาสวนกวางสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย"...

จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.ส่วนอำเภอเขาสวนก

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.ส่วนอำเภอเขาสวนกวาง)...

จัดกิจกรรม "วันลงแขกดำนาข้าว ประจำปี 2563"

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 จัดกิจกรรม "วันลงแขกดำนาข้าว ประจำปี 2563"...

ลงพื้นที่ชี้แจงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563ลงพื้นที่ชี้แจงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 ...

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2563 ประเภทเกษตรตำบลดีเด่น

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2563 ประเภทเกษตรตำบลดีเด่น...

ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563...

ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563...

ลงพื้นที่สำรวจโรคไหม้ข้าว

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ลงพื้นที่สำรวจโรคไหม้ข้าว...

ออกเยี่ยมคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ออกเยี่ยมคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน...