เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

ร่วมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเคลื่อนที่

วันที่ 7 กันยายน 2564 ร่วมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเคลื่อนที่...

ตรวจประเมินแปลงพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด

วันที่ 6 กันยายน 2564 ตรวจประเมินแปลงพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด...

ตรวจประเมินแปลงพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด

วันที่ 2 กันยายน 2564 ตรวจประเมินแปลงพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด...

จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำของประธานศูนย์เครือข่ายของ ศพก.

วันที่ 1 กันยายน 2564 จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำของประธานศูนย์เครือข่ายของ ศพก....

ประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ...

จัดเวทีแลกเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ 2

วันที่ 30 สิงหาคม 2564จัดเวทีแลกเรียนรู้ระดับอำเภอ(District Workshop : DW) ครั้งที่ 2...

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ต้านภัยโควิด-19

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาชุมชนเฉลิมพระเกียรติต้านภัยโควิด-19 ...

ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเขาสวนกวาง (ก.ช.ภ.อ.) โรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปิ

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเขาสวนกวาง(ก.ช.ภ.อ.) โรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปิ สกิน ...

ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการศูนย์ จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับจังหวัด

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับจังหวัด...

เยี่ยมเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart farmer)

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เยี่ยมเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart farmer) ...