เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมาหาราช

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมาหาราช บรมนาถพิตร...

ร่วมมอบสังกะสีบ้านให้แก่นายวิชัย พร้อมพันธ์ ในโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ร่วมมอบสังกะสีบ้านให้แก่นายวิชัย พร้อมพันธ์ ในโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น...

ประชุมคณะกรรมการแปลงใหญ่อำเภอเขาสวนกวาง

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการแปลงใหญ่อำเภอเขาสวนกวาง...

จัดประชุม คณะทำงานขับเคลื่อน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับอำเภอ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับอำเภอ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1...

เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2563 และร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและช่อดอกไม้

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2563 และร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและช่อดอกไม้...

ร่วมมอบสังกะสีบ้านโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

วันที่ 30 กันยายน 2563 ร่วมมอบสังกะสีบ้านโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น...

เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระดับจังหวัด โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค

วันที่ 29 กันยายน 2563 เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)...

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ระดับอำเภอ

วันที่ 28 กันยายน 2563 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ระดับอำเภอ...

เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 25

วันที่ 24 กันยายน 2563 เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563 ...

ลงพื้นที่ตรวจสวนลำไยเกษตรกรตามโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563

วันที่ 22 กันยายน 2563 ลงพื้นที่ตรวจสวนลำไยเกษตรกรตามโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563...