เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนพฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 2

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนพฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 2 ...

ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ...

ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคล...

ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพรถวายพระพรชัยมงค

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพรถวายพระพรชัยมงคล...

ร่วมพิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตร

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.30 น.ร่วมพิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตร...

ประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการ ศพก. ระดับอำเภอ ครั้งที่ 3...

อบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 อบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562...

ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนพฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 1

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนพฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 1...

รับการประเมินยุวเกษตรกร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และที่ปรึกษายุวเกษตรกร

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา13.30 น. รับการประเมินยุวเกษตรกร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และที่ปรึกษายุวเกษตรกร...

ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร ระดับอำเภอ

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร ระดับอำเภอ...