เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

รับมอบพันธ์ุปลาจากเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.รับมอบพันธ์ุปลาจากเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดขอนแก่น...

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ...

จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตมันสำปะหลัง

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตมันสำปะหลัง...

พิธีเปิด 1Day Trip in KKC วันเดียวเที่ยวเมืองขอนแก่น

วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. พิธีเปิด 1Day Trip in KKC วันเดียวเที่ยวเมืองขอนแก่นและถนนวัฒนธรรมไหมมัดหมี่วิถีชุมชนบ้านดงบัง...

ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 2

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 2...

ผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา...

ปล่อยแตนเบียน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น.ปล่อยแตนเบียน...

จัดฝึกอบรมการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาให้แก่เกษตรกรกลุ่มปลูกถั่วลิสงและกลุ่ม ศจช.เครือข่าย

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 จัดฝึกอบรมการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาให้แก่เกษตรกรกลุ่มปลูกถั่วลิสงและกลุ่ม ศจช.เครือข่าย...

จัดอบรมโครงการอาสาสมัครเกษตร กิจกรรม จัดเวทีถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. จัดอบรมโครงการอาสาสมัครเกษตร กิจกรรม จัดเวทีถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)...

เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอำเภอเขาสวนกวางศึกษาดูงานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านห้วยยางศรีวิไล

วันที่ 8 พฤาภาคม 2561 เวลา 14.00 น.เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอำเภอเขาสวนกวางศึกษาดูงานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านห้วยยางศรีวิไล ...