เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

ออกตรวจแปลงโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังฤดูกาลทำนาปี 2561/62 ตำบลเขาสวนกวาง

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ออกตรวจแปลงโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังฤดูกาลทำนาปี 2561/62 ตำบลเขาสวนกวาง...

ออกตรวจแปลงโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังฤดูกาลทำนาปี 2561/62 ตำบลโนนสมบูรณ์

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ออกตรวจแปลงโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังฤดูกาลทำนาปี 2561/62 ตำบลโนนสมบูรณ์...

ออกตวรจแปลงตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังฤดูกาลทำนา ปี 2561/62 ตำบลดงเมืองแอม

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ออกตวรจแปลงตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังฤดูกาลทำนา ปี 2561/62 ตำบลดงเมืองแอม...

สัมมนารวมพลคนคนแปลงใหญ่และสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลือนศูนย์เรียนรู้การเพิ่

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 สัมมนารวมพลคนคนแปลงใหญ่และสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลือนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเ...

โครงการจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.เข้าร่วมโครงการจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ...

ประชุมการจัดทำข้อมูลโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ประชุมการจัดทำข้อมูลโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ ปี 2562...

"วันข้าวและชาวนาไทยจังหวัดขอนแก่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 4-5 มิถุนายน 2562 "วันข้าวและชาวนาไทยจังหวัดขอนแก่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...

ทำบุญตักบาตรและร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น.ทำบุญตักบาตรและร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี...

ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนพฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 3

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนพฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 3...

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562...