เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

จัดเวทีเรียนรู้แลกเปลี่ยนแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 จัดเวทีเรียนรู้แลกเปลี่ยนแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)...

ลงพื้นที่สำรวจโรคไหม้ข้าว

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ลงพื้นที่สำรวจโรคไหม้ข้าว...

ชี้แจงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และมาตรการจำกัดการใช้สารเคมรี 3 ชนิด

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น.ชี้แจงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และมาตรการจำกัดการใช้สารเคมรี 3 ชนิด...

ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนกรกฎาคม 2562

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนกรกฎาคม 2562...

กิจกรรม"งานวันลงแขกดำนาข้าว ปี2562"

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 จัดกิจกรรม"งานวันลงแขกดำนาข้าว ปี2562"...

ประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ครั้งที่ 2/2562...

ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกอำเภอเขาสวนกวาง

วันที่ 26 มิถันายน 2562 ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกอำเภอเขาสวนกวาง...

นายอำเภอเขาสวนกวางออกเยี่ยมกลุ่มผักบ้านดงบัง

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายอำเภอเขาสวนกวางออกเยี่ยมกลุ่มผักบ้านดงบัง...

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62...

ออกตรวจแปลงโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังฤดูกาลทำนาปี 2561/62 ตำบลนางิ้ว

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ออกตรวจแปลงโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังฤดูกาลทำนาปี 2561/62 ตำบลนางิ้ว...