เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนเมษายน ปี 2562 ครั้งที่ 1

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น.ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนเมษายน ปี 2562 ครั้งที่ 1...

ประเมินตัวชี้วัด จากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ประเมินตัวชี้วัด จากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น...

ศึกษาดูงาน "กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปันบุญ"

วันที่ 1 เมษายน 2562 ศึกษาดูงาน "กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปันบุญ"...

พิธีเปิดโครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น.พิธีเปิดโครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า...

ประชุมคณะกรรมการโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ระดับอำเภอ

วันที่ 25 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ระดับอำเภอ...

กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 20 มีนาคม 2562 กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร...

ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนมีนาคม 2562

วันที่ 18 มีนาคม 2562 ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนมีนาคม 2562...

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหาสินค้าในเครือเซ็นทรัลประชุมรับฟังข้อเสนอในการเข้าร่วมจำหน่ายและจัดกิจกรรม "

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหาสินค้าในเครือเซ็นทรัลประชุมรับฟังข้อเสนอในการเข้าร่วมจำหน่ายและจัดกิจกรรม "ตลาดจริงใจ" ...

ศึกษาดูงานกิจกรรมพัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการการผลิตสินค้าแปรรูป

วันที่ 12 มีนาคม 2562 ศึกษาดูงานกิจกรรมพัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการการผลิตสินค้าแปรรูป...

จัดอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนา คุณภาพอาหารปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ กิจกรรม อบรมโรงเรียนเกษตรกร

วันที่ 8 มีนาคม 2562 จัดอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ กิจกรรม อบรมโรงเรียนเกษตรกร ...