เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

อบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 อบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562...

ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนพฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 1

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนพฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 1...

รับการประเมินยุวเกษตรกร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และที่ปรึกษายุวเกษตรกร

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา13.30 น. รับการประเมินยุวเกษตรกร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และที่ปรึกษายุวเกษตรกร...

ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร ระดับอำเภอ

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร ระดับอำเภอ...

ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนเมษายน 2562 ครั้งที่ 2

วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนเมษายน 2562 ครั้งที่ 2...

สุ่มวัดผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วันที่ 19 เมษายน 2562 สุ่มวัดผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์...

รดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

วันที่ 11 เมษายน 2562 รดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์...

รับมอบพันธุ์ข้าวโครงการนาแปลงใหญ่

วันที่ 5 เมษายน 2562 รับมอบพันธุ์ข้าวโครงการนาแปลงใหญ่...

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.)

วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.)...

ตรวจวิเคราะห์ดินสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (เครือข่าย)

วันที่ 3 เมษายน 2562 ตรวจวิเคราะห์ดินสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (เครือข่าย)...