เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

จัดอบรมเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. จัดอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...

จัดกิจกรรมทำปุ๋ยหมัก โครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เนื่องในโอกาสมหามงค

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น.จัดกิจกรรมทำปุ๋ยหมัก โครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม...

ประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการ ศพก. ร่วมกับคณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับอำเภอ...

ปรับภูมิทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ปรับภูมิทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง...

ต้อนรับทีมนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ต้อนรับทีมนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น...

ร่วมกิจกรรม หน่วยอาสาพระราชทาน 904 วปร.

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ร่วมกิจกรรม หน่วยอาสาพระราชทาน 904 วปร....

รวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 รวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก...

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต...

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ...

ร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี...