เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

"วันข้าวและชาวนาไทยจังหวัดขอนแก่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 4-5 มิถุนายน 2562 "วันข้าวและชาวนาไทยจังหวัดขอนแก่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...

ทำบุญตักบาตรและร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น.ทำบุญตักบาตรและร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี...

ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนพฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 3

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนพฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 3...

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562...

ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนพฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 2

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนพฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 2 ...

ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ...

ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคล...

ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพรถวายพระพรชัยมงค

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพรถวายพระพรชัยมงคล...

ร่วมพิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตร

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.30 น.ร่วมพิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตร...

ประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการ ศพก. ระดับอำเภอ ครั้งที่ 3...