เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีบ้านโนนสวรรณ์ หมู่ 3 ตำบลนางิ้ว

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีบ้านโนนสวรรณ์ หมู่ 3 ตำบลนางิ้ว ...

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกรด้...

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหล

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562...

จัดอบรมโครงการตามแนวพระราชดำริ ปี 2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 จัดอบรมโครงการตามแนวพระราชดำริ ปี 2562...

อบรมเกษตรกรโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 อบรมเกษตรกรโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน...

ประชุมเกษตรกรกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านดงบัง

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ประชุมเกษตรกรกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านดงบัง...

ประชุมกับกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ประชุมกับกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดขอนแก่น...

ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2562

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2562...

มอบเกียรติบัตรการประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่น สาขายุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 มอบเกียรติบัตรการประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่น สาขายุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร...

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช 2562

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช 2562...